Internationale samenwerking

Internationale samenwerking bij de strijd tegen witwassen en het financieren van terrorisme

Om door misdaad verkregen vermogen te versluieren worden complexe internationale financiële constructies opgezet. Om deze constructies te detecteren en op te sporen werkt het MOT samen met diverse internationale partners. Het uitwisselen van financial intelligence, kennis en ervaring heeft in veel gevallen zowel een nationaal als een internationaal doel. De internationale partners met wie het MOT samenwerkt zijn:

Financial Action Task Force

De Financial Action Task Force (FATF) is een intergouvernementele organisatie die is opgericht in 1989 door de G-7. De FATF streeft ernaar om het internationale financiële stelsel te beschermen tegen witwassen en het financieren van terrorisme. De FATF heeft 40 `recommendations’ geformuleerd die landen voorschrijven welke (preventieve) maatregelen zij dienen te nemen om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. De FATF ziet toe op de naleving van deze aanbevelingen middels periodieke evaluaties. De aanbevelingen worden met enige regelmaat herzien. De laatste herziening heeft in 2012 plaatsgevonden. De FATF verricht daarnaast internationaal onderzoek naar nieuwe risico’s, trends en methoden en technieken op het gebied van witwassen en het financieren van terrorisme.

Caribbean Financial Action Task Force

De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een regionale zusterorganisatie van de FATF. In de CFATF zijn diverse landen uit het Caribisch gebied vertegenwoordigd.

Egmont Groep

De Egmont Groep is een internationaal samenwerkingsverband opgericht in 1995 om het uitwisselen van gegevens tussen FIU’s te bevorderen. Daarnaast richt de Egmont Groep zich op het versterken van Meldpunten door het verspreiden van informatie en het faciliteren van trainingen over (data)beveiliging, (strategische)analyses, methoden en technieken van witwassen en financieren van terrorisme en internationale ontwikkelingen op het gebied van AML/CFT wet- en regelgeving.

FIU.NET

Het FIU.NET is een geavanceerd en gedecentraliseerd computernetwerk dat de Meldpunten binnen het Koninkrijk der Nederlanden ondersteund bij het uitwisselen van informatie en het uitvoeren van analyses. Het FIU.NET maakt geen gebruik van een centrale database waarin informatie wordt opgeslagen. FIU’s wisselen enkel onderling informatie uit. Gegevens worden versleuteld verzonden en veilig opgeslagen in de database van de FIU’s die betrokken zijn bij de uitwisseling. Naast het beveiligd uitwisselen van informatie tussen FIU’s biedt het FIU.NET tevens mogelijkheden om gedeelde analyses uit te voeren en om verborgen criminele vermogens te detecteren. Dit is mogelijk door het (anoniem) matchen van transactie- en of subjectgegevens.

Samenwerking met buitenlandse FIU’s

Het MOT werkt intensief samen met een groot aantal buitenlandse FIU’s. Het MOT-Aruba investeert bewust in het verkennen van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden zodat gemeenschappelijk kan worden opgetrokken in de strijd tegen witwassen en het financieren van terrorisme. Daarnaast is het streven om bestaande samenwerkingsverbanden met andere meldpunten te versterken en te verdiepen.

Koninkrijkssamenwerking

De internationale strijd tegen het witwassen van fondsen en de financiering van terrorisme heeft baat bij een sterke en effectieve gezamenlijke aanpak binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Een nauwe samenwerking tussen de Meldpunten van Aruba, Curacao, Sint Maarten en Nederland is daarbij van bijzonder belang.