Disclaimer

Disclaimer

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, hierna te noemen het MOT, verleent u hierbij toegang tot www.fiu-aruba.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door het MOT en derden zijn aangeleverd. Het MOT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.fiu-aruba.com aangeboden materialen worden gepubliceerd zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij het MOT. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het MOT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.